Materialele nanostructurate si rolul lor in domeniul farmaceutic si medical

Materialele nanostructurate si rolul lor in domeniul farmaceutic si medical

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 29 septembrie 2017, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 900, workshopul intitulat “Materialele nanostructurate și rolul lor în domeniul farmaceutic și medical”. 

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză a INCDFM și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul materialelor nanostructurate care au aplicații în domeniul farmaceutic și medical precum și identificarea și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România în cadrul proiectului, de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, cu titlul ²Analize fizico-chimice, material nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din Romania² (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID-P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123.

Programul evenimentului poate fi consultat la adresa: http://www.infim.ro/POC-2014-2020/AMD-FARMA-MED-RO/workshop-29-09-2017/.

Pentru participare vă rugăm să completați formularul de înregistrare existent pe pagina web a evenimentului: Inregistrare Workshop